14.02.2024
28.02.2024

Eni Türkmenistan Limited Şirketi ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited Şirketi, uydu iletişimi yoluyla veri aktarım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 10114771No.lu ihalesine katılım tekliflerin ön başvurusunu duyurdu

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 28 Şubat 2024, 23:00'a kadar devam edecek.

Teknik şartnameler ve ayrıntılı gereklilikler ihale aşamasında sağlanacaktır.

E-posta adersi:

Mekan.Allaberdyev@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022