İhaleler

Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi ihale ilan ediyor

22.12.2022 07.01.2023

Ek sözleşme anlaşmasına uygunlukta faaliyet gösteren Tatneft JPJ'nin Türkmenistan şubesi, manat karşılığında aşağıda partilere ilişkin 2022/27 No.lu ihale ilan ediyor: Parti...

T.Satılov Caddesi 59, Balkanabat, Balkan vilayeti, Türkmenistan

Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı ihale ilan ediyor

23.12.2022 26.01.2023

Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı, aşağıdaki partilerde gösterilen malların alımına ilişkin ihale ilan ediyor: Parti No.1 – Buğday tohumu dezenfektanları - tahıl...

Arçabil Cadddesi 92, Aşkabat, Türkmenistan

Hazar Konsorsiyumu ihale ilan ediyor

20.12.2022 30.01.2023

Hazar Sözleşmeli bölgesinde (Doğu Çeleken Sahası) Üretim Paylaşımı Anlaşması hükümlerine uygun olarak faaliyet gösteren Türkmen Milli Petrol ve DoğalGaz Kapalı...

Balkanabat, Balkan vilayet, Türkmenistan
2022