26.07.2023
08.08.2023

CNPC'nin Türkmenistan şubesi ihale ilan ediyor

CNPC'nin Türkmenistan şubesi, Türkmenistan'ın Lebap vilayetindeki Bagtıyarlık Szöleşme Bölgesi'nde yer alan A Blok GPP-1 PD'deki kükürt peletleme ünitesinin işlevinin yeniden tesis edilmesine yönelik CIT-23041-SR No.lu ihale için ön yeterlilik süreci duyuruyor

İlgilenen tüm şirketler aşağıdaki belgeleri sunarak teklif verebilir:

  • İhaleye katılım başvurusu;
  • Şirket, iş faaliyetleri, birikmiş deneyim, kurumsal yasal biçim, tescil ve lisans hakkında genel bilgiler sağlayın;
  • şirketin son 3 yıla ait mali durumu ve son 3 yıla ait onaylı ve tasdikli mali tabloları;
  • geçmişteki benzer projeler (cihazlar, otomatik kontrol sistemleri, peletleme sistemleri, son 3 yıl için peletleme ile ilgili elektrik kontrol sistemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hakkında bilgi veriniz.
  • bu projenin endüstriyel metal boru hatlarının kurulum kategorisine ilişkin ilgili inşaat izin belgelerini sağlayın (bu projenin teknik boru hatları, yanıcı, patlayıcı sıvı ortam taşıyan boru hatlarıdır, tasarım basıncı P≥4.0 MPa);
  • teklif sahibi, kaynak, radyografik ve ultrasonik işleri yapmak için profesyonel kuruluşlar tarafından onaylanmış en az aşağıdaki çalışan personele, elektrik ve enstrümantasyon ekipmanlarının devreye alınmasında uzmanlara sahip olacaktır;
  • teklif sahibinin ana inşaat ekipmanı kendi ekipmanı olacak ve en az aşağıdaki ekipmana sahip olacaktır: kaynak ekipmanı, kaldırma ekipmanı, elektrik hata ayıklama ekipmanı, vb.;
  • Yerel şirketler için Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Sertifikası

İlfilenen şirketlerin ön belgeleri damgalanarak, yönledirme mektubu ile birlikte kapalı zarfta teslim edilmelidir. (Zarf iki örnek halinde ve belgeler taranmış bir şekilde olmalıdır). Zarfın dışında kabul edici ve gönderici adları, ihale numarası ve adı belirtilmelidir.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 14 takvim günü içinde kabul edilir.

Bağlantı kurulacak kişi: Narine Simonyan

Telefon: +993 12 44-54-34

Faks: +993 12 44-50-44

Bitarap Türkmenistan Caddesi 553/3, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022