Arkadag şehrine özel hukuki statü verildi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Arkadag şehrine özel hukuki statü verildi
Arkadag şehri devlet için önem taşıyan bir şehir olarak özel bir yasal statüye sahiptir.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, perşembe günü Türkmenistan'ın "Arkadag Şehrine İlişkin" Kanunu'nu imzaladı. Yeni Kanun, cuma günü Türkmenistan gazetesinde yayınlandı.

İlgili Kanun, Arkadag şehrinin hukuki statüsünü, ayrıca Arkadag şehrinin görevlerinin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak, devlet makamlarının faaliyetlerinin yasal, örgütsel ve diğer ilkelerini tanımlamaktadır.

Yeni yürürlüğe giren Kanunun 1. maddesine göre, Arkadag şehri devlet için önem taşıyan bir şehir olarak özel bir yasal statüye sahiptir. Ayrıca Arkadag şehrinin sınırı, Türkmenistan sınırlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Arkadağ şehrinin bölgesel sınırlandırılması Türkmenistan mevzuatına göre yapılmaktadır.

Bu Kanunun 3. maddesine göre, Arkadag şehrinin nüfusunu ikametgahları, doğum yerleri ve milliyetlerine bakılmaksızın, ikametgahı Arkadag şehri olan Türkmenistan vatandaşları ile Arkadag şehri sınırlarında daimi veya geçici olarak ikamet eden yabancı vatandaşlar ve vatansız kişiler oluşturmaktadır.

2022