Arassa Nusga şirketi, çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti veriyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Arassa Nusga şirketi, çeşitli alanlarda danışmanlık hizmeti veriyor
Arassa Nusga, LOGO ERP, AKINSOFT ERP ve Bitrix24’ün Türkmenistan’daki resmi distribütörüdür.

Arassa Nusga, girişimcilerin verimsizliğe ve iş kayıplarına yol açabilecek sorunları yenilikçi yaklaşımlarla çözüme kavuşturmalarına yardımcı olan bir danışmanlık şirketidir. Şirket, çok çeşitli danışmanlık ve Bilişim Teknolojileri hizmetleri sunmaktadır.

Bu tür sorunlar arasında operasyonları gerçekleştirmek için zamanın irrasyonel kullanımı, yönetim yapısındaki çelişkiler, düşük satış ve müşteri sadakati, marka bilinirliği, muhasebe ve finansal kontrol ile ilgili sorunlar gösterilebilir.

Arassa Nusga şirketinin misyonu, girişimcilerin kuruluş çalışmalarında şeffaflığa ulaşmalarını desteklemektir.

Ayrıca Arassa Nusga, LOGO ERP, AKINSOFT ERP ve Bitrix24’ün Türkmenistan’daki resmi distribütörüdür.

Arassa Nusga, bu sorunları çözmek için kapsamlı yaklaşımlar sunmaktadır:

  • iş süreçlerinin optimizasyonu;
  • organizasyonel teşhislerin gerçekleştirilmesi;
  • satış yönetimi araçlarının geliştirilmesi;
  • mobil uygulamaların ve web sitelerinin geliştirilmesi;
  • raporların ve analiz araçlarının otomasyonu;
  • yeni bir muhasebe sisteminin getirilmesi veya mevcut bir muhasebe sisteminin iyileştirilmesi;
  • Bitrix24’ün proje yönetimi, iletişim ve satış için uygulanması;
  • personel bağlılığını ve katılımını arttırmak için eğitimler ve stajlar düzenlemek.

Arassa Nusga ile iletişime geçmek için:

Telefon numaraları: +993 12 754799 +993 61 648605

Adres: G. Kuliev Caddesi No. 24, Kendir Apartmanı, 744000

E-posta: info@arassanusga.com

2022