Türkmenistan’daki bankaların sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 89,7 milyar manata yaklaştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’daki bankaların sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 89,7 milyar manata yaklaştı
İlgili dönemde vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredilerin toplam bakiyesi 19 milyar 648 milyon manata tekabül etti

Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Mayıs 2023 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para birimi manat cinsinden sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 89 milyar 692,90 milyon manata yaklaştı ve 2022 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 10,7 oranında arttı. 1 Mayıs 2022 itibari ile bu rakam 81 milyar 043,58 milyon manatı aştı.

Türkmenistan Merkez Bankası tarafından yayınlanan Banka Haberleri e-dergisinde yer alan rapora göre, Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Mayıs 2023 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredilerin toplam bakiyesi 58 milyar 43 milyon manata tekabül ederken, 2022 yılının ilgili dönemine göre yüzde 6,7 oranında arttı. 1 Mayıs 2022 itibari ile bu rakam 54 milyar 370 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Mayıs 2023 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredilerin toplam bakiyesi 12 milyar 1 milyon manata ulaştı ve 2022 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 18,1 oranında arttı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 10 milyar 156 milyon manat oldu.

Bunun yanında, 1 Mayıs 2023 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredilerin toplam bakiyesi 19 milyar 648 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 18,9 arttı. 2022 yılının ilgili döneminde bu rakam 16 milyar 518 milyon manat olmuştu.

Bu yılın ocak-nisan aylarını kapsayan döneminde Türkmenistan’da banka kartlarının nakit dışı tedavüldeki toplam hacmi 5 milyar 341,9 milyon manatı aştı.

2022