Arkadag şehrinin idari sınırı 119 hektar arttırılacak

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Arkadag şehrinin idari sınırı 119 hektar arttırılacak
Arkadag şehri, Türkmenistan

Türkmenistan Meclisi Başkanı Dünyägözel Gulmanova, cuma günü video iletişim yolu ile düzenlenen Hükümet Toplantısı’nda, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’a ‘’Arkadag Şehrinin İdari Bölgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin’’ Türkmenistan Meclisi Kararı hakkında rapor verdi.

Türkmenistan resmi basınında yer alan haberde, ilgili Kararın ekinde yer alan çizim doğrultusunda, Ahal vilayetinin Gökdepe ilçesinden 102 hektarlık alanın ve Aşkabat şehrinden de 12 hektarlık alanın Arkadag şehrinin idari bölgesine dahil edileceği belirtildi.

Belgeye göre, Türkmenistan Tarım Bakanlığı’na Arkadag Şehir Belediyesi ile beraber Arkadag şehrinin idari sınırının öngörülen biçimde kaydedilmesi talimatı verildi.

İlgili Karar, Arkadag şehri ekonomisinin daha da geliştirilmesi, organizasyon ve yönetim açısından uygun koşullar oluşturmak amacı ile, ayrıca Arkadag Şehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine, ‘’Türkmenistan İdari- Bölgesel Bölünmesi Konularını Çözme Prosedürüne İlişkin’’ Türkmenistan Kanunu uyarınca kabul edildi.

Meclis Başkanı’nın raporunu dinleyen Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenistan mevzuatının daha da geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekti. Bu bağlamda, Arkadag şehrinin idari bölgesinin genişletilmesi için kabul edilen belge doğrultusunda, ilgili çalışmaların bir an önce yapılmasının önemi not edildi.

Hükümet Toplantısı’nda Türkmenistan ekonomisinin sektörlerinde bu yılın ilk 10 ayında yapılan çalışmaların sonuçları ve çeşitli belge taslakları değerlendirildi ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına ilişkin önemli konular görüşüldü.

2022