Aralık 2023: TDEHB’deki ihracat işlemlerinin toplam tutarı $155 milyonu aştı

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Aralık 2023: TDEHB’deki ihracat işlemlerinin toplam tutarı $155 milyonu aştı
Girşimciler, Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’nda belgelerini teslim ediyorlar, Aşkabat, Türkmenistan.

Aralık ayında Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’nda (TDEHB) ekonominin çeşitli sektörlerindeki olumlu gelişmeyi yansıtan büyük bir yoğunluk kaydedildi. Borsada yapılan ticari işlemlerin toplam değerinin 155 milyon 52 bin 252 ABD doları olması, borsa katılımcılarının ticarete olan ilgilerinin gittikçe arttığını gösteriyor. Bu analizimizde, önemli işlemleri ve bunların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

TPP D30 S tipi polipropilen:

TPP D30 S tipi polipropilen borsada satılan ana ürünlerden biri oldu. Aralık ayında bu ürünün 2.100 tonu satıldı ve toplam fiyatı 2 milyon 100 bin ABD doları oldu. Bu, polipropilene yönelik istikrarlı talebi ve plastik endüstrisindeki yüksek aktiviteyi doğruluyor. Polipropilen, ambalaj ve otomotiv endüstrilerinin yanı sıra tüketim malları üretimi de dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

TS-1 tipi uçak yakıtı:

TS-1 tipi uçak yakıtı da aralık ayında satılan başlıca ürünlerden biridir. İlgili dönemde toplam 2 milyon 409 bin 750 ABD odları karşılığında 3 bin ton TS-1 tipi uçak yakıtı satıldı. Bu durum, havacılık sektöründeki yoğunluğa ve havacılık yakıtına olan talebin arttığına işaret ediyor. Uçak yakıtı satışlarındaki artış, hava taşımacılığı sektörünün geliştiğinin, yurt içi ve yurt dışı hava trafiği sayısının arttığının bir tezahürüdür.

B tipi üre:

TDEHB’de aralık ayında toplam 163 bin 500 ton B tipi üre satışına ilişkin ticari sözleşmeler yapıldı. Bu sözleşmelerin toplam tutarı 36 milyon 400 bin ABD dolarına tekabül etti. Üre, tarımda gübre olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Üre satışlarındaki artış, tarım sektörünün büyümesine ve bununla ilgili olarak gübre talebindeki artışa bağlanabilir.

L-0,5-62 tipi dizel yakıt ve KO-20 tipi gazyağı:

Borsada satılan diğer önemli ürünler arasında L-05-62 tipi dizel yakıt ve KO-20 tipi gazyağı yer alıyor. Aralık ayında 14 milyon 75 bin ABD doları karşılığında dizel yakıt, 14 milyon 56 bin 250 ABD doları karşılığında 25 bin ton gazyağı satışı yapıldı. Dizel yakıt ve gazyağı satışlarındaki artış, ulaşım yapısı ve araç sektörünün hızla geliştiğine tanıklık ediyor.

SN-180 tipi baz yağı:

Borsanın aralık ayındaki seanslarında, 750 bin ABD doları karşılığında 1.000 ton SN-180 tipi baz yağı satıldı. Bu ürün, yağlama yağlarının üretiminde yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca bu göstergeler, otomotiv ve sanayi sektöründeki yoğunluğun artmasının bir açıklaması olabilir.

ECO-93 tipi araç benzini:

TDEHB’de aralık ayında 71 milyon 975 bin ABD doları karşılığında 100 bin ton ECO-93 tipi araç benzini satıldı. Bu, otomotiv yakıtına olan talebin arttığını ve otomotiv endüstrisi ile ulaştırma sektöründeki gelişmeyi kanıtlıyor.

Tekstil ürünleri:

Aralık ayı, tekstil sektörü için de hareketli geçti. İlgili dönemde 12 milyon 673 bin 852,05 ABD doları karşılığında tekstil ürünlerinin satılması, bu sektörün ürünlerinin iç ve dış piyasada yoğun ilgi ve talep gördüğüne işaret ediyor.

Aralık ayında Türkmenistan Devlet Emtia ve Hammadde Borsası’nda gerçekleştirilen ticari işlemler, Türkmenistan’ın Milli ekonomisindeki sektörlerin etkinliğini ve çeşitliliğini yansıtıyor. İşlem hacmindeki büyüme polimerlere, yakıtlara, gübrelere ve tekstil ürünlerine olan talebin arttığını kanıtlıyor. Bu göstergeler sanayi, tarım, otomotiv ve ekonominin diğer sektörlerinin büyümesine tanıklık ediyor. Bu, Türkmenistan’ın gelişmesi açısından olumlu bir işarettir. Bunun nedeni, borsadaki aktif ticari işlemlerin ekonominin gelişmesi ve yatırımların çekilmesi için koşullar yaratmasıdır.

2022