FAO, Andalyp çiftçi birliğine lazerli toprak tesviye makinası teslim etti

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
FAO, Andalyp çiftçi birliğine lazerli toprak tesviye makinası teslim etti
Daşoguz vilayetinin Akdepe ilçesine bağlı Andalyp çiftçi birliğinin çiftçileri, lazerli toprak tesviye makniasını teslim alıyorlar, Türkmenistan.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Türkmenistan’ın Daşoguz vilayeti Akdepe ilçesine bağlı Andalyp çiftçi birliğine en yeni ekipmanı, yani lazerli toprak tesviye makinası teslim etti. İlgili haber, Türkmenistan resmi basınında cumartesi günü yer aldı.

FAO ile Küresel Çevre Fonu’nun (GIF) ‘’Orta Asya ve Türkiye’nin Kuraklık ve Tuzlanmaya Eğilimli Tarım Arazilerinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi 2’’ (CALCILM-2/ISSAUZR-2) başlıklı bölgesel projesi çerçevesinde doğal kaynaklara verimli yaklaşımı ve hava koşullarıyla en uyumlu tarım teknolojilerine geçişi sağlayan ekipmanlar tedarik edilmektedir.

Daşoguz vilayeti Akdepe ilçesine bağlı Andalyp, Merkez Karakum’daki Yerbent çiftçi birlikleri ve Ahal vilayetinin dağlık Nohur yerleşim birimi, Türkmenistan’da CACILM-2 projesinin pilot bölgeleridir.

Projenin bölge koordinatörü Mahmud Şaumarov’a göre, lazerli toprak tesviye makinası yalnızca su kaynaklarının tasarruf edilmesi ve verimli toprakların bozulmasını önlemekle yetinmeyip, iş verimliğini arttırıyor, toprağı ekime hazırlama süresini ve yakıt maliyetlerini azaltıyor.

Söz konusu ekipman, arazi sulaması için kullanınal su hacminin dörtte birinin tasarruf edilmesine, su kaynaklarından yararlanma verimini en üç katına çıkarmaya, toprağın tuzluluk seviyesini azaltılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca mahsullerin uyumlu yetişmesini, beslenmesini ve sulanmasını sağlayarak, hasat verimliliğini yüzde 30 ila 40 oranında arttıyor.

CACILM-2 bölge preojesinin temel amacı, Orta Asya ve Türkiye’nin kuraklık ve tuzlanmaya eğilimli tarım arazilerinde entegre doğal kaynak yönetimini kapsamlı bir şekilde genişletmekten ibarettir.

2022