Dünyada enerji kullanımı en yüksek seviyeye ulaştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Dünyada enerji kullanımı en yüksek seviyeye ulaştı

Dünyada en büyük petrol üreten şirketlerden birisi olan BP'nin yeni evrensel analizine göre, enerji kullanımı geçtiğimiz yıl %1.3 arttı, bu 2018 yıldaki artışın yarısından da (%2.8) düşük oldu.

BP'nin dünya çapındaki enerjinin 2020 istatistik analizi 2019 yılına kadar enerji bilgilerini kapsamaktadır ve ülke derecesinde esas enerji kaynaklarına olan talep hakkında geniş bilgi veriyor.

Geçtiğimiz yıl enerji kullanım artışı 2018 yılı ile kıyaslandığında ne kadar yavaşlamış olsa bile, dünyadaki enerji kulanımın 10 yıl boyunca devamlı yükseldiğini gösteriyor diyerek, Forbes geçtiğimiz Cumartesi günü incelemeye dayanarak habar verdi.

Enerji kullanımında en yüksek gelişmeyi yenilenebilir kurulan enerji kaynaklarından elde ederek, eskisinden %41 artmıştır. Doğal gaz %36 yükselme ile ikinci oldu.

Buna rağmen, genel enerji kullanım payında petrol tüm enerji kullanımında %33 ile ilk sırada duruyor. Evrensel enerji kullanımının geri kalan kısmını kömür (%27), doğal gaz (%24), hidroelektrik enerjisi (%6), yenilenebilir enerji kaynakları (%5) ve nükleer enerji (4%) oluşturmaktadır.

Dünyadaki enerji kullanım artışının dörtte üçü Çin'e aittir. Bu göstergede sonra Hindistan ve Endonezya geliyor. Sıralamada ABD ve Almanya en düşük sonucu gösteren ülkeler oldu.

Doğal gaz kullanımı 2019 yılında %2 artarak, esas enerji kullanımındaki toplam payı %24.2'ye ulaştı.

Yenilenebilir kaynaklar enerji kullanımı tarihinde en fazla yükselişiyle gelişimini sürdürdü. Çin yine yenilenebilir kaynaklardan alınan enerji kullanımında tüm ülkeleri geride bıraktı ve sıralamada ABD ile Japonya ikinci ve üçüncü oldu. Dünyada enerji üretiminde yeniden kurulan enerji kaynaklarının payı %10.4 artarak, tarihte ilk kez nükleer enerjiyi geçti.

2022