Türkmenistan, özel sektörü temsilcilerinin faaliyet alanlarını genişletiyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, özel sektörü temsilcilerinin faaliyet alanlarını genişletiyor

Yılın altı ayında sektör faaliyetleri iş sonuçlarına dair hükümet toplantısında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yapılması gereken iş olarak, özel sektörün daha da geliştirilmesiyle ilgili konuşma yaptı.

Türkmen Devlet Haber Ajansının Perşembe günü verdiği bilgiye göre, Türkmen ekonomisinde kamu payının eksiltilmesi ve özel sektörün katılımının genişletilmesi konuları ön safta yer almaktadır.

Habere göre, özelleştirilecek tesislerin listesine birçok sektörün ayrı ayrı kamu işletmeleri, çok sayıda altyapı ve diğer tesisler dahil edildi. Bu işte hisse senedi piyasasının geliştirilmesi, piyasa fonlarının ve nihai ticaretlerin organize edilmesi temel mali araçlar olarak belirlendi.

Enerji sektörü kapasitesinin geliştirilmesi için yeni projelerin uygulanması, enerji üretimi ve dış piyasalara gönderilmesi ve otomobil yollarının restorasyonu konularına dikkat çekerek, Devlet Başkanı, kısa süre içerisinde bu faaliyetlere ülkenin Sanayiciler ve Girişimciler Birliğini (TSGB) dahil etmenin imkanlarının araştırılarak öğrenilmesini söyledi.

Ayrıca, Başkan Gurbanguli Berdimuhamedov uluslar arası ticaret sistemindeki ve ürün satış konusundaki en iyi uygulamaları inceleyerek, dış piyasadaki talebi öğrenmenin önemine dikkat çekti, orta ve boy küçük (KOBİ) girişimciliğe geniş kapsamlı yardım politikasının ileride de sürdürüleceğini belirtti.

Halihazırda Sanayiciler ve Girişimciler Birliği safında 24 binden fazla üye mevcut, onlar tüm ekonomi sektörlerinde faaliyet yürütmektedirler. TSGB'nin kuruluşunun 12 yılı içerisinde birçok büyük proje hayata geçirildi.

Türkmenistan Meclisi tarafından Ekim 2019'da kabul edilen “Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği” yasasının revize formunda TSGB'nin hakları genişletildi, birliğin hak ve yükümlülükleri belirlendi.

Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov 20 Şubat'ta Karar’ı imzalayarak, Devlet Dış Ekonomik İş Bankası'na özel ve tüzel girişimciler tarafından uygulanan projelerin finanse edilmesi için OPEK Uluslararası Gelişim Fonu ile Kredi Sözleşmesini imzalamaya izin verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı'nın bu yıl imzaladığı, devlet kaynaklarından yaklaşık 1.5 milyar dolarını ayırmak hakkındaki Kararı da Ahal Vilayet Yeni Yönetim Merkezinin inşaasının başarıyla hayata geçirilmesine yönlendirilmiştir.

5 Haziran’da düzenlenen Bakanlar Kurulu meclisinde Başkan Gurbanguli Berdimuhamedov girişimcilik faaliyetine teşvik etmenin önemini belirterek, ekonominin girişimcilik sektörünü devlet tarafından desteklemeye yönelik sıradaki faaliyetleri hazırlamayı ve ilgili önerileri sunmayı söyledi.

Bakanlar Kurulunun yarı yıl iş sonuçları toplantısında Devlet Başkanı yer bölümleri teslim düzenini basitleştirme, girişimcilere kredi verme, gümrük ve ticaret işlemlerini kolaylaştırma doğrultusunda görevler verdi.

İlk sıradaki görevler niteliğinde, ihracat için koşulları sağlamak yoluyla bölgelerdeki Serbest Ekonomik Alanları hızlı bir şekilde oluşturma, vize kolaylıklarını sağlama imkanlarını, yer bölümlerinin tescili, resmileştirilmesi, kredi verme ve karşılıklı hesaplaşmaları kolaylaştırmayı temin etmenin imkanlarını araştırarak öğrenme belirlendi.

Dünyada COVID-19 salgınıyla ilgili olarak, ekonomide oluşan zorluklara rağmen, ülkenin küçük ve orta boy girişimciliği istikrarlılığını muhafaza ediyor. Örneğin, ülkede ürünlerin %66'sı özel girişimciler tarafından üretilmektedir. Yıl başından bugüne kadar sivil toplum kuruluşun temsilcileri sanayi ürünlerinin üretim miktarlarını %18.9, tarım ve gıda ürünlerinin üretimini ise, %28.7 artırdılar.

2022