Türkmenistan'lı milletvekilleri, BM internet yönetişimi forumuna katıldılar

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'lı milletvekilleri, BM internet yönetişimi forumuna katıldılar
Görüşmelerde sosyal yönetişimin etkinliğini artırmada Bilgi Teknolojisi'nin rolü vurgulandı.

Türkmenistan Meclisi temsilcileri, bugünlerde video konferans şeklinde çevirimici olarak düzenlenen BM İnternet Yönetişimi Forumu'nun (İGF) XV. oturumu kapsamında Parlamento "Yuvarlak Masasına" katıldılar. Etkinlik, 2-17 Kasım aralığında çevrimiçi olarak düzenlenmektedir.

TDH'nin salı günkü haberine göre,   Parlamento Arası Birlik ile işbirliği içerisinde düzenlenen bu etkinliğin, internet teknolojilerinin, özellikle COVID-19 sırasında güveni güçlendirme ve ardından geri kazanma yolları olmak üzere, insanların yaşam ve refah koşullarını iyileştirmedeki rolünü görüşmeyi amaçladığı kaydedildi. Etkinliğe dünyanın çeşitli ülkelerinden milletvekilleri katıldı.

Belirtildiği gibi, bu forum, milli düzeyde internet yönetişimi için yasal çerçevenin güçlendirilmesine yardımcı olacak en iyi uygulamaların zamanında paylaşılması için olumlu bir platform görevi görmektedir.

Bu bağlamda, Türkmenistan'ın şu anda dijital ekonomiye geçmeye yönelik, bu alandaki düzenleyici ve hukuki destek çalışmalarını sistematik bir şekilde yürüttüğü kaydedildi.

Görüşmelerde sosyal yönetişimin etkinliğini artırmada Bilgi Teknolojisi'nin rolü vurgulandı. Bilgi Teknolojileri'nin kullanımının, insanların modern yaşam koşullarına adaptasyonunu iyileştirmede önemli bir alan olduğunun altı çizildi.

IGF 2020, "İnsan İstikrarı ve Dayanışması için İnternet" genel adıyla, BMG'nin ev sahipliğinde düzenlenmektedir.

2022