Türkmenistan-BMKP: Ekonomi ve bankacılık sektörlerinde işbirliğini genişletiyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan-BMKP: Ekonomi ve bankacılık sektörlerinde işbirliğini genişletiyor
Türkmenistan Hükümeti ile BMKP arasında mevcut faaliyetlere devam edilmesine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ve Türkmenistan’ın birkaç Bakanlığı, 2021-2025 yılları için ekonomik çeşitlendirme, yönetişim ve kapsamlı kalkınmaya yönelik yeni programında öngörülen yeni projeleri başlattılar.

BMKP tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre imzalanan projeler arasında şunlar yer alıyor:

  • BMKP ile Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı arasında ''Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşılmasının Hızlandırılmasında İşbirliği'' projesinin 2. aşaması;
  • BMKP ile Türkmenistan İstatistik Komitesi arasında ''Türkmenistan İstatistik Komitesi'nin kurumsal, istatistiksel, bilgi ile teknik kapasitelerinin güçlendirilmesi.'';
  • BMKP ile Türkmenistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı arasında "Asya’daki Şiddet İçeren Aşırılığa Karşı Direnci Arttırmak."

Buna ek olarak taraflar, işbirliği programında belirtilen görevlerin tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaya yönelik Türkmenistan Hükümeti ile BMKP arasında mevcut faaliyetlere devam edilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladılar.

BMKP’nin "Yönetişim, Ekonomik Çeşitlendirme ve Kapsayıcı Kalkınma" programı, insan hakları bilincinin arttırılması, kamu idaresinde reform yapılması, istatistiksel kapasitenin güçlendirilmesi ve Türkmenistan'ın milli ekonomisinin sosyal ve ekonomik yapısının geliştirilmesinde gerekli önlemlerin alınması gibi çeşitli faaliyetleri içermektedir.

2022