Türkmenistan’da kamu işletmelerinin yönetim stratejisi geliştiriliyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da kamu işletmelerinin yönetim stratejisi geliştiriliyor
Raporda, Türkmenistan’ın yenilikçi kalkınmasında özel sektörün payının arttırılmasına, devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin hızlandırılmasına ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik kesin tedbirler öngörülmektedir.

Perşembe günü yapılan Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında, Başkan Yardımcısı Gadırgeldi Müşşikov, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a sunduğu raporda, Türkmenistan Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği ortaklığında, önümüzdeki 5 yılda kamu işletmelerinin yönetimi ve dönüştürülmesine yönelik stratejinin ve eylem planlarının taslaklarının hazırlandığını aktardı.

TDH’nin haberine göre raporda, "Türkmenistan Devlet Başkanı’nın 2019-2025 yılları için Türkmenistan’ın Sosyo-Ekonomik açıdan Kalkındırılmasına ilişkin Programı" kapsamında belirlenen görevler uyarınca, Türkmenistan’ın yenilikçi kalkınmasında özel sektörün payının arttırılmasına, piyasa ilişkilerinin kapsamının genişletilmesine, kamu-özel sektör işbirliğinin daha da yoğunlaştırılmasına, devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin hızlandırılmasına ve faaliyetlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik kesin tedbirler öngörülmektedir.

Eylem planı, kamu işletmelerinin yönetimi ve dönüştürülmesi ile ilgili mevzuatın yeniden gözden geçirilmesine, yeni düzenlemelerin kabul edilmesine, borsaların organizasyonunun uluslararası deneyimler doğrultusunda geliştirilmesine ve yoğunlaştırılmasına öncelik vermektedir.

Bu kapsamda yürütülen çalışmaların sonuçlarını onaylayan Türkmen Lider, Başkan Yardımcısına önümüzdeki 5 yıl içerisinde uygulanacak kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetimi ve dönüştürülmesine yönelik strateji taslağının ve eylem planının daha da geliştirilmesi talimatını verdi.

2022