TSGB ile Dünya Bankası, Türkmenistan pazarına yatırımların çekilmesini değerlendirdi

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
TSGB ile Dünya Bankası, Türkmenistan pazarına yatırımların çekilmesini değerlendirdi
Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği binası, Aşkabat, Türkmenistan.

Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (TSGB) temsilcileri ile iş ziyareti için Türkmenistan’a gelen Dünya Bankası heyeti arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi. Görüşmede taraflar, Türkmenistan pazarına yabancı yatırımların çekilmesi konularını ele aldılar.

TSGB’nin salı günü bildirdiğine göre taraflar, Türkmenistan ile Dünya Bankası arasındaki işbirliğinin mevcut aşamasında ilişkilerin ilerletilmesi ve gelecek vaat eden yönlerini masaya yatırdılar.

Ayrıca Dünya Bankası temsilcileri ile Türkmenistan ekonomisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren özel şirketleri arasında da görüşmeler yapıldı.

Türkmenistan özel sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilerin tarım ve gıda işleme gibi alanlarda etkin bir şekilde geliştirilmesine dikkat çekildi.

İş ziyareti programı kapsamında, Dünya Bankası heyeti TSGB üyelerinin Ahal vilayetindeki seraları, bahçecilik çiftliklerini, ayrıca Mari vilayetindeki tarım ve gıda işleme alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etti.

2022