AGİT ve Türkmenistan, 2021 yılına ilişkin projelerin planlarını onayladı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
AGİT ve Türkmenistan, 2021 yılına ilişkin projelerin planlarını onayladı
AGİT Aşkabat Merkezi, 2021 yılında önemli projeleri uygulamaya devam etmeyi ve bir dizi yeni projeleri başlatmayı planlamaktadır.

Pazartesi günü, Avrupa Güvenlik ve İşbriliği Teşkilatı’nın (AGİT) Aşkabat’taki Merkezi ile Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı arasında video iletişim yoluyla Türkmenistan Hükümeti ve AGİT’in ortak projelerinin 2021 Planına ilişkin ortak brifing düzenlendi.

AGİT Aşkabat Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Türkmenistan devlet kurumlarının, Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’nın, uluslararası kuruluşların temsilcileri, AGİT’e üye devletlerin uluslararası örgütleri ve büyükelçiliklerinin yanı sıra Türkmenistan'da akredite olmuş ortak ülkelerin temsilcileri katıldı.

Brifing sırasında AGİT Aşkabat  Merkezi temsilcileri, katılımcılara 2020 yılındaki projelere ilişkin bilgi verdiler. Bu projelerin temel alanları arasında önleyici diplomasi ve sınır yönetimi, sınır ötesi ticaret ve tranzit geçiş fırsatlarının geliştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik atılacak adımların yanı sıra çevrenin korunması, hukukun üstünlüğü ve medya reformu yer alıyor. Ayrıca brifinde koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasının önlenmesine ve COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelinmesine özel önem verildi.

Habere göre, 2021 yılında AGİT Aşkabat Merkezi önemli projeleri uygulamaya devam edecek ve aynı zamanda siber güvenliği güçlendirmeye, gümrük işlemlerini dijitalleştirmeye, e-ticareti geliştirmeye, yabancı yatırımcıları çekmeye, yargı denetimine, salgın sırasında ve olağanüstü hallerde devlet kurumları ile toplum ve medya arasında koordinasyon sağlanmasına yönelik bir dizi yeni projeyi başlatmayı planlıyor.

2022