Türkmenistanlı bilim adamlarına çöl bitkilerinin bakımına yönelik ekipman teslim edildi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistanlı bilim adamlarına çöl bitkilerinin bakımına yönelik ekipman teslim edildi
Bu fotoelektrik cihaz, on binlerce çeşit çöl bitkisinin gelişimini ve adaptasyonunu izlemeye ve bakımının yapılmasına yardımcı olacak.

Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı Milli Çöl, Flora (bir bölgede yetişen bitkilerin ortak adı) ve Fauna (bir bölgede yaşayan hayvanların tümüne verilen ad) Enstitüsü Garrıgul Bilimsel Araştırma Merkezi’nin bilim adamlarına güçlü elektrik jeneratörü ve fotoelektrik cihazı ulaştı. Bu fotoelektrik cihaz, on binlerce çeşit çöl bitkisinin gelişimini ve adaptasyonunu izlemeye ve bakımının yapılmasına yardımcı olacak.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre, FAO ile Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) Orta Asya ve Türkiye'de Tuzdan Etkilenmiş ve Kuraklığa Duyarlı Tarımsal Alanlarda Entegre Doğal Kaynak Yönetimi ortak projesi kapsamında, Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı ile birlikte yeni cihazın teslim töreni gerçekleştirildi.

Cihaz, sulama için derinliklerden tatlı su çıkarma, kumların mekanik ve mineral bileşimini belirlemeye yönelik bir dizi bilimsel ve deneysel çalışma yapma gibi avantajlara sahiptir. Bu avantajlar, kum ve psammofit (hareket eden kum yüzeylerinde yaşamaya adapte olmuş bitkiler) tohumu örnekleri ve parçalarınının incelenmesi, konut binaları, laboratuvarlar, eşya depoları ve Garrıgul Bilimsel Araştırma Merkezi’nin verimli çalışması için gerekli olan diğer tesislere bağımsız elektrik sağlanması gibi özellikleri içermektedir.

FAO-GEF ortak projesi ile Garrıgul Bilimsel Araştırma Merkezi arasındaki yakın işbirliği, psammofit bitkiler olan beyaz ve siyah saksual (sazak), etli soda otu, Ebu Cehil çalısı ve çöl akasyası yetiştiriciliği yelpazesini genişletme imkanı sağlayacak. Bu da, yer değiştiren hareketli kum tepelerinin yanı sıra insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda oluşan doğal olmayan kumların hareketsiz kılınmasına, otlakların verimliliğinin arttırılmasına, köy ve kuyu çevrelerinde yoğun orman örtüsünün oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

Garrıgul Bilimsel Araştırma Merkezi, gelecekte yer değiştiren hareketli kumları sabitleme yöntemleri ve bozulmuş çöl otlaklarının canlandırılması için çöl bitkilerinin ekim tekniklerinin öğretilmesi amacıyla, yerel topluluğa bitki ıslah çalışmalarına dair eğitim vermeyi planlıyor. Burada Türkmenistan çiftçi açık hava okullarından biri de kurulacak.

2022