Şirketler, Türkmenistan’daki ihalelere internet üzerinden katılabilirler

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Şirketler, Türkmenistan’daki ihalelere internet üzerinden katılabilirler

Türkmenistan devlet kurumları tarafından ilan edilen ihalelere katılan işletmeler, artık ihale tekliflerini ihaleyi düzenleyen kurumlara internet üzerinden gönderebilirler.

Türkmenistan’ın ''Devlet Gereksinimleri İçin Malların Tedariki, İşlerin ve Hizmetlerin İfası İçin İhalelere İlişkin'' Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Türkmenistan Kanunu, cuma günü resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girdi.

Daha önce, ihaleye katılım başvurusu muhtemel tedarikçi (yüklenici) tarafından imzalanarak, mühürle damgalanmış yazılı bir şekilde ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde gönderiliyordu.

Yeni Kanun uyarınca, ihale katılım başvuru süreleri ve başvuru şekli ile ilgili yukarıda ismi geçen Kanunun 22. Maddesinde değişiklik yapıldı. Değişikliğe göre, ihale teklifi artık başvuru sahibinin elektron imzası ile beraber ihaleyi düzenleyen kuruma internet aracılığıyla gönderilebilir.

Söz konusu Kanunun 8. Maddesinde yapılan değişikliğe göre, ihaleyi düzenleyen kurumlar artık ihale ilanlarını sadece yazılı basında değil, aynı zamanda internet aracılığıyla da yayınlamak zorundadırlar. Ayrıca ihaleyi düzenleyen kurumlar, muhtemel tedarikçiye internet sistemi aracılığı ile davetiye gönderme hakkına sahiptirler.

Ek olarak, ihale sürecindeki çeşitli haberleşme türleriyle ilgili Kanunun 33. Maddesinde değişiklik yapıldı. İhale sürecindeki çeşitli duyurular artık elektron belge biçiminde de ifa edilebilecek. Değişiklikten önce bu duyuruların sadece yazılı başvuru temelinde ifa edilmesi gerekmekteydi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yeni Kanunu 5 Haziran'da imzaladı.

2022