Türkmenistan Lideri, ülke çıkarlarına yönelik mevzuatların hazırlanması talimatını verdi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Lideri, ülke çıkarlarına yönelik mevzuatların hazırlanması talimatını verdi
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, çarşamba günü Adalet Bakanı Begmurat Muhamedov ile Türkmenistan mevzuatının daha da geliştirilmesi konusunu içeren çalışma toplantısı düzenledi.

Türkmenistan resmi medyasında yer alan habere göre, Adalet Bakanı toplantıda Türkmenistan’ın yasal çerçevesinin iyileştirilmesi, yeni mevzuat taslaklarının geliştirilmesine yönelik önerilerin hazırlanması ile ilgili sürdürülen çalışmalar hakkında Türmenistan Devlet Başkanı Gurbanuli Berdimuhamedov’a rapor verdi.

Raporu dinleyen Türkmenistan Lideri, Türkmenistan’ın çıkarlarını korumaya yönelik yasal tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti ve gerekli talimatları verdi.

  • Dünya enerji sektöründe yeni teknolojilerin uygulanması ile bağlantılı olarak, Türkmenistan'ın çıkarlarını korumaya yönelik yasal tedbirler geliştirilmelidir.
  • Küresel pandemi gibi küresel tehditler ile mücadele için mevzuatların yanı sıra sağlık konusunda da çalışmalar yapılmalıdır.
  • Ulaştırma koridorlarının oluşturulmasına yönelik Devlet Programlarının başarılı bir şekilde uygulanması gibi Milli çıkarların korunması amacı ile ticaret ve ulaştırma politikasında gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması gerekmektedir.
  • Türkmenistan'ın enerji kaynaklarının garantili ihracatına yönelik yasal çerçeve oluşturulmalıdır.
  • Bölgenin ekonomik ve finansal kurumlarıyla aktif işbirliği için yasal çerçeve geliştirilmelidir.
  • Türkmenistan'ın Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine, Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Ticaret İşbirliği Çerçeve Anlaşması'na katılımı konuları incelenmelidir.
  • Türkmenistan Milli ekonomisinin çeşitli sektörlerinde dijital sistemin aktif olarak uygulanması ile ilgili yasal konuları dikkate alan düzenleyici mevzuatların hazırlanmasına devam edilmelidir.
  • Uluslararası uygulamada yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip bir durum olan hükümet dışı uluslararası ticari tahkim mahkemelerinin kurulması için Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Uluslararası Ticari Tahkim Merkezi'nin kurulması yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
  • Türkmenistan vatandaşlarına kaliteli hukuki yardım sağlamak, gerçek ve tüzel kişilerin haklarını, yasal çıkarlarını ve meşru menfaatlerini etkin ve güvenli bir şekilde korumak amacıyla avukatlar için mesleki eğitim merkezi oluşturulmalıdır.
  • Türkmenistan'ın gelişmiş ülkelerin ve komşu ülkelerin deneyimlerinde kullanılan Tek Pencere teknolojisi uygulamalarına erişimi iyileştirilmelidir.

Türkmenistan Lideri, sürdürülen kapsamlı çalışmaların Türkmenistan'ın hukuk sistemini güçlendirilmesi ve geliştirmesine, barış ve dostluğun sağlanmasına, uluslararası kuruluşlar ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkmenistan'ın yasal çerçevesinin kapsamlı ve sistemli bir şekilde iyileştirilmesinin önümüzdeki yıllar için ana görevlerden biri olması gerektiğini kaydetti.

2022