Türkmenistan ile DSÖ, yeni işbirliği alanlarını belirledi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan ile DSÖ, yeni işbirliği alanlarını belirledi
Yeni belgede bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik bir dizi etkinliğin düzenlenmesi öngörülüyor.

Türkmenistan Hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Türkmenistan'da bulunan Ülke Temsilciligi ile birlikte işbirliğinin özel alanlarına yönelik 2022 yılında düzenli olarak yapılacak etkinliklerin listesini hazırladı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, salı günü konu ile ilgili resmi web sitesinden açıklama yaptı.

İlgili listede, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik bir dizi etkinliğin düzenlenmesi öngörülüyor. Düzenlenecek etkinlikler arasında pandemi planının hazırlanması ve akut solunum yolu enfeksiyonlarının epidemiyolojik gözetimine yönelik bir kılavuzun oluşturulması, uzman eğitimi, klinik tedavi protokollerinin geliştirilmesi, eğitim kursları ve konsültasyonlar yer alıyor.

Açıklamaya göre, COVİD-19 salgınıyla mücadeleye yönelik önlemlere özel önem verildi. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü, kamuoyunun tehlikeler hakkında bilgilendirilmesi, ayrıca COVİD-19'a karşı aşı yapılmasına ilişkin bir Milli Plan'ın geliştirilmesi ve uygulanması planlanmaktadır.

Aynı zamanda Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Milli Stratejisi'nin uygulanması, tütün ürünleri ile mücadele, anne ve çocuk sağlığının korunması, ilk yardım konusunda reformlara ilişkin Yol Haritası'nın hazırlanması ile ilgili önlemler öngörülmüştür.

Liste ayrıca sağlık alanında diplomasinin geliştirilmesi, Orta Asya Sağlık Bilgi Ağı (CARINFONET) ile işbirliğinin kurulması, ayrıca DSÖ Hastalıkların Uluslararası İstatistiksel Sınıflandırması'nın (ICD-11) uygulanması, sınıflandırmaya yönelik uzman yetiştirilmesi, COVID-19 sertifikalarının kodlanması ve nüfusun sağlığının izlenmesi için atılacak adımları içermektedir. Aynı zamanda Türkmenistan'ın sağlık sisteminin daha fazla dijitalleştirilmesine yönelik bir dizi alanı kapsamaktadır.

Türkmenistan Hükümeti ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu arasında da sistematik bir temelde çalışmalar yürütülmektedir.

2022