Türkmenistan ile Lombardiya Bölgesi arasındaki iş ilişkileri değerlendirildi

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan ile Lombardiya Bölgesi arasındaki iş ilişkileri değerlendirildi
Lombardiya Bölgesi Valisi ve Türkmenistan'ın İtalya Büyükelçisi Toyli Kömekov

Türkmenistan’ın İtalya Büyükelçisi Toyli Kömekov, perşembe günü Milano’daki Palazzo Lombardia Sarayı’nda Lombardiya Valisi Attilio Fontana ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke bölgelerinin iş çevreleri arasındaki işbirliğinin geleceği ele alındı. Ayrıca Toyli Kömekov ve Attilio Fontana, Lombardiya Bölgesi’nin ileri gelen şirketlerinin sanayi, tekstil ve tarımsal işleme sektörlerindeki modern teknolojilerinden ve deneyimlerinden yararlanılmasını öngören projelere katılma olasılıkları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Taraflar, görüşme sırasında siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki üst düzey Türkmenistan-İtalya işbirliğine dikkat çektiler. Ayrıca, Lombardiya Bölgesi ile Türkmenistan’ın bölgeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine olan ilgilerini dile getirdiler.

Bunun dışında yetkililer, bilim ve eğitim ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tedbirleri masaya yatırdılar. Lombardiya Bölgesi’nin yükseköğretim kurumlarında Türkmenistanlı teknik uzmanların ve mühendislerin yetiştirilmesi, bu sektörde gelecek vaadeden alanlar arasında gösterildi.

Halihazırda Lombardiya Bölgesi, İtalya’nın en çok nüfusa sahip ve en üretken bölgesidir. Bölge, İtalya nüfusunun yaklaşık altıda birini ve İtalya GSYİH'sinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. Lombardiya Bölgesi’nin başkenti, GSYİH açısından İtalya'nın en zengin kenti olan Milano'dur.

2022