Türkmenistan bankalarının sağladıkları toplam kredi miktarı 77 milyar manatı aştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bankalarının sağladıkları toplam kredi miktarı 77 milyar manatı aştı
Aralık 2021 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 15 milyar 129 milyon manata tekabül etti.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının Aralık 2021 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara sağladıkları toplam kredi miktarı 77 milyor 199 milyon manat oldu ve 2020 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 10,8 oranında arttı. Aralık 2020 itibari ile bu rakam 69 milyar 729 milyon manata tekabül etmişti.

Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından Aralık 2021 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 54 milyar 24 milyon manata tekabül ederken, 2020 yılının aralık ayına göre yüzde 4,7 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın yayınladığı rapora göre, bu miktar Aralık 2020 itibari ile 51 milyar 620 milyon manata tekabül etti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının Aralık 2021 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredi miktarı 8 milyar 46 milyon manat olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 56,5 oranında arttı. Bu rakam, 2020 yılının ilgili döneminde 5 milyar 141 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Ek olarak, Aralık 2021 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 15 milyar 129 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 16,7 oranında arttı. 2020 yılının ilgili döneminde bu rakam, 12 milyar 968 milyon manat olmuştu.

Bilindiği gibi, Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun 2021 yılının aralık ayı başlarında video iletişim yolu ile gerçekleştirilen toplantısında, küresel ekonomide meydana gelen zorlu koşulların Türkmenistan Milli ekonomisine olan etkilerinin en aza indirgenmesi ve Milli ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 2022 Krizle Mücadele Programı ve ilgili programın uygulanmasına ilişkin Eylem Planı kabul edildi.

Söz konusu program uyarınca, Türkmenistan Merkez Bankası ve yetkili kredi kuruluşlarına, Bakanlıklar ve ilgili Daireleri ile valiliklere sağlanan kredi kaynaklarından kalan ve 1 Ocak 2022 itibari ile vadesi geçmiş ödemeler ile birlikte, geçtiğimiz dönemden kalan vadesi geçmiş faiz borçlarının ödeme tarihini 1 Ocak 2023 tarihine kadar erteleme yetkisi verildi.

2022