Giderek büyüyen enerji pazarı: Hindistan

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Giderek büyüyen enerji pazarı: Hindistan
Yeni Delhi, Hindistan

Hindistan dünyanın en büyük ikinci kalabalık nüfuslu ülkesi olup, 2004 yılından beri nüfusu yıllık ortalama 1,6 oranında büyümeye devam etmektedir. Günümüzde Hindistan enerji tüketiminde dünyada 3. sırada yer almaktadır ve enerji tüketimi ekonomik ve nüfusun büyümesine paralel olarak büyümeye devam edecektir. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, küresel enerji, çevre ve jeopolitik kaygıların merkezinde duran Hindistan, küresel enerji kullanımındaki artışı ile birlikte küresel enerji tüketimindeki payını 2040 yılına kadar %25 oranına çıkarması beklenmektedir. Ülke nüfusunun da doğum hızı oranına bakarak kısa süre sonra dünyanın en büyüğü olarak Çin'i geçmesi, ayrıca yaklaşık 1,5milyar insana ulaşması ve daha fazla enerji talebi yaratması beklenmektedir. Hindistan, büyük çapta petrol, doğalgaz ve kömür ithalatı gerektiren dünyanın en hızlı genişleyen petrol ve doğalgaz pazarlarından biridir. 

Hindistan, son yıllarda elektrik sektörünü güçlendirmek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara gereksinim duymaktadır. Petrol ve doğalgaz, Hindistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için kömürden sonra en önemli ikinci kaynağıdır. Kömür, Hindistan’ın enerji tüketiminde en büyük paya sahiptir. Ancak son zamanlarda çevresel faktörlerden dolayı temiz yakıtlara yönelmeye başlamıştır. Bundan dolayı hükümet son zamanlarda temel olarak daha temiz yakıtların kullanımına ve petrol ürünlerine bağımlılığı azaltma çabalarına odaklanmaktadır. Doğalgaz alternatif bir yakıt kaynağı olarak görülmektedir, çünkü temiz bir enerji kaynağıdır ve petrolden çok daha ucuzdur. Hindistan'ın doğalgaz kullanımını arttırma hamlesi, Paris’te gerçekleştirilen İklim Konferansı’nda kabul edilen ve 2030’a kadar ülkenin karbon salınım yoğunluğunu % 35’e kadar düşürmeyi öngören Program’dan kaynaklanmaktadır.

Türkmenistan’ın Hindistan’a coğrafi yakınlığı, Türkmenistan’ın Hindistan’a doğalgaz ihraç etme fırsatlarını arttırmaktadır. Bu durum, her iki ülkenin de yararınadır. Bunun yanında Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) boru hattı Hindistan için Türkmenistan doğalgazının maliyetini gemiler aracılığıyla ithal edilen sıvılaştırılan doğalgazın maliyeti açısından çok daha düşük olmasını sağlayacaktır. Hindistan’ın kalabalık nüfusu ve sürekli büyüyen ekonomisi, Türkmenistan açısından gelecek vaat eden bir pazar olarak görülebilir. 

Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind, geçtiğimiz hafta Türkmenistan’ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Türkmenistan-Hindistan ilişkileriyle birlikte bölgesel işbirliğinin öncelikli alanları detaylı olarak ele alındı. Bunun yanında Afganistan Hükümeti delegeleri tarafından TAPI projesinin gerçekleşmesi için edilen çabalar da Hindistan için olumlu bir gelişmedir.

Nurmurat Mommayev,
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Adayı, İstanbul, Türkiye

2022