Türkmenistan Devlet Başkanı, yeni istihdam alanlarının oluşturulması yönünde talimatlar verdi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Devlet Başkanı, yeni istihdam alanlarının oluşturulması yönünde talimatlar verdi
Türkmenistan Devlet Başkanı, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi kaynakları sağlamayı öngören faal programların genişletilmesi, vilayetlerde yeni istihdam alanları oluşturma programının incelenmesi yönünde talimatta bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, cuma günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Başkan Yardımcısı Muhammetguli Muhammedov ve sorumlusu olduğu kompleksin yöneticilerine hitap ederek, dünyada yaşanan gelişmelerin sonuçları doğrultusunda Türkmenistan’ın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesine yönelik bu yılki beklentilerin en kısa sürede derinlemesine incelenmesi talimatı verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi kaynakları sağlamayı öngören faal programların genişletilmesi, yeni istihdam alanlarının, özellikle ülkenin vilayetlerinde yeni istihdam alanları oluşturma programının incelenmesi yönünde talimatta bulundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı, tesislerin finanse edilmesini sıkı kontrol altında tutarak, kabul edilen programların finansmanı için ilave kaynakların araştırılmasını önemli görevler arasında gösterdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Başkan Yardımcısı Çarı Gılıcov ve ticaret kompleksinin yöneticilerine Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği bünyesindeki işletme faaliyetlerinin sıkı denetim altında tutulması gerektiğini hatırlatarak, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere desteklerin sürüdrülmesine ilişkin talimat verdi.

Türkmenistan Devlet Başkanı, bu önlemlerin ilk önce girişimciler ve vatandaşların girişimcilik faaliyetlerinin teşviki aracılığıyla, iş yerlerinin korunması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına yönelik olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Türkmenistan Milli ekonomisi sektörlerinin geliştirilmesine yönelik bu yılın ilk çeyreğinde yapılan çalışmalar özetlendi, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ve Vilayet Valilerinin raporları dinlendi, aynı zamanda önümüzdeki dönemler için Türkmenistan’ı sosyo-ekonomik açıdan geliştirmenin öncelikli alanları tanımlandı.

2022