Türkmenistan bankalarının sağladıkları toplam kredi miktarı 80 milyar manatı aştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bankalarının sağladıkları toplam kredi miktarı 80 milyar manatı aştı
Nisan 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 16 milyar 164 milyon 300 bin manata tekabül etti.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının Nisan 2022 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para biriminden sağladıkları toplam kredi miktarı 80 milyar 63 milyon 700 bin manat oldu ve 2021 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 11,9 oranında arttı. Nisan 2021 itibari ile bu rakam 71 milyar 556 milyon 300 bin manata tekabül etmişti.

Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Nisan 2022 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 54 milyar 353 milyon 700 bin manata tekabül ederken, 2021 yılının nisan ayına göre yüzde 3,4 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın yayınladığı rapora göre, bu miktar Nisan 2021 itibari ile 52 milyar 584 milyon 600 bin manata tekabül etti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Nisan 2022 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredi miktarı 9 milyar 545 milyon 700 bin manat olarak gerçekleşirken, 2021 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 66,8 oranında arttı. Bu rakam, 2021 yılının ilgili döneminde 5 milyar 741 milyon 800 bin manat olarak gerçekleşmişti.

Ek olarak, Nisan 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 16 milyar 164 milyon 300 bin manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 22 oranında arttı. 2021 yılının ilgili döneminde bu rakam, 13 milyar 249 milyon 900 bin manat olmuştu.

Bilindiği gibi, Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun Aralık 2021’de video iletişim yolu ile gerçekleştirilen toplantısında, küresel ekonomide meydana gelen zorlu koşulların Türkmenistan Milli ekonomisine olan etkilerinin en aza indirgenmesi ve Milli ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 2022 Krizle Mücadele Programı ve ilgili programın uygulanmasına ilişkin Eylem Planı kabul edildi.

2022