Türkmenistan'daki bankaların sağladıkları toplam kredi miktarı 82,4 milyar manatı aştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'daki bankaların sağladıkları toplam kredi miktarı 82,4 milyar manatı aştı
Türkmenistan Merkez Bankası

Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Haziran 2022 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para biriminden sağladıkları toplam kredi miktarı 82 milyar 458 milyon manat oldu ve 2021 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 13,5 oranında arttı. Haziran 2021 itibari ile bu rakam 72 milyar 649 milyon manata tekabül etmişti.

Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Haziran 2022 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 54 milyar 985 milyon manata tekabül ederken, 2021 yılının haziran ayına göre yüzde 4,56 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın yayınladığı rapora göre, bu miktar Haziran 2021 itibari ile 52 milyar 588 milyon manata tekabül etti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Nisan 2022 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredi miktarı 10 milyar 608 milyon manat olarak gerçekleşirken, 2021 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 64,8 oranında arttı. Bu rakam, 2021 yılının ilgili döneminde 6 milyar 437 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Bunun yanında Haziran 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 16 milyar 865 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 23,8 oranında arttı. 2021 yılının ilgili döneminde bu rakam 13 milyar 624 milyon manat olmuştu.

Bilindiği gibi, Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun Aralık 2021’de video iletişim yolu ile gerçekleştirilen toplantısında, küresel ekonomide meydana gelen zorlu koşulların Türkmenistan Milli ekonomisine olan etkilerinin en aza indirgenmesi ve Milli ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 2022 Krizle Mücadele Programı ve ilgili programın uygulanmasına ilişkin Eylem Planı kabul edildi.

2022