Raşid Meredov, DTÖ Genel Direktör Yardımcısı ile görüştü

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Raşid Meredov, DTÖ Genel Direktör Yardımcısı ile görüştü
Görüşmede Türkmenistan ile DTÖ arasındaki ilişkilerin son yıllarda yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, pazartesi günü çalışma ziyaretiyle Aşkabat’a gelen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktör Yardımcısı Xiangchen Zhang ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkmenistan ile DTÖ arasındaki ilişkilerin son yıllarda yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca pandemi dönemi sonrasında uluslararası ticari ve ekonomik ilişkiler sistemine aktif entegrasyonu için Türkmenistan’da öncelikli görevler belirlendi. Bu hedeflere ulaşılmasında verimli bir araç olarak, DTÖ ile çok yönlü işbirliğinin genişletilmesi not edildi.

R. Meredov buna karşılık, Türkmenistan’da DTÖ’ye tam üyelik için yapılan hazırlık çalışmaları hakkında Xiangchen Zhang’e bilgi verdi. Raşid Meredov’a göre, bu çalışmalar Milli yasal çerçevenin, dış politika faaliyetleri ve düzenlemelerin geliştirilmesini, ayrıca söz konusu çalışmaların medya aracılığıyla nüfus ve iş çevreleri arasında tanıtılmasını içeriyor.

Bu yılın şubat ayında yapılan DTÖ Genel Kurulu’nda, Marakeş Anlaşması’nın 12. maddesi uyarınca Türkmenistan tarafı DTÖ üyeliği için resmi başvuruda bulundu. DTÖ Genel Kurulu’na üye ülkeler, Türkmenistan’ın başvurusunu oybirliğiyle desteklediler ve ülkeye ‘aktif katılımcı ülke’ statüsünün verilmesine ilişkin kararı kabul ettiler.

2022