Türkmenistan'daki bankaların sağladıkları toplam kredi miktarı 84 milyar manatı aştı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'daki bankaların sağladıkları toplam kredi miktarı 84 milyar manatı aştı
Temmuz 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 17 milyar 758 milyon manata tekabül etti.

Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Temmuz 2022 itibari ile şirketlere, işletmelere, kuruluşlara ve vatandaşlara Milli para biriminden sağladıkları toplam kredi miktarı 84 milyar 321 milyon manat oldu ve 2021 yılının ilgili dönemine kıyasla yüzde 14,9 oranında arttı. Temmuz 2021 itibari ile bu rakam 73 milyar 381 milyon manata tekabül etmişti.

Türkmenistan kredi kuruluşları tarafından 1 Temmuz 2022 itibari ile devlete ait işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağlanan kredi miktarının toplam tutarı 55 milyar 487 milyon manata tekabül ederken, 2021 yılının temmuz ayına göre yüzde 4,9 oranında arttı. Türkmenistan Merkez Bankası’nın yayınladığı rapora göre, bu miktar Temmuz 2021 itibari ile 52 milyar 923 milyon manata tekabül etti.

Ayrıca Türkmenistan kredi kuruluşlarının 1 Temmuz 2022 itibari ile devlet dışı işletme ve kuruluşlara manat cinsinden sağladıkları kredi miktarı 11 milyar 524 milyon manat olarak gerçekleşirken, 2021 yılının ilgili dönemi ile kıyaslandığında yüzde 72 oranında arttı. Bu rakam, 2021 yılının ilgili döneminde 6 milyar 700 milyon manat olarak gerçekleşmişti.

Bunun yanında Temmuz 2022 itibari ile vatandaşlara ve kurumsal olmayan girişimcilere manat cinsinden sağlanan kredi miktarı toplamı 17 milyar 758 milyon manata tekabül etti ve geçtiğimiz yılın ilgili dönemine göre yüzde 25,8 oranında arttı. 2021 yılının ilgili döneminde bu rakam 13 milyar 758 milyon manat olmuştu.

Bilindiği gibi, Türkmenistan Bakanlar Kurulu’nun Aralık 2021’de video iletişim yolu ile gerçekleştirilen toplantısında, küresel ekonomide meydana gelen zorlu koşulların Türkmenistan Milli ekonomisine olan etkilerinin en aza indirgenmesi ve Milli ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 2022 Krizle Mücadele Programı ve ilgili programın uygulanmasına ilişkin Eylem Planı kabul edildi.

2022