Türkmenistan, özel noterlerin işletilmesine izin veriyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan, özel noterlerin işletilmesine izin veriyor
Özel noterler, Türkmenistan mevzuatında öngörülen biçimde Türkmenistan Noterler Birliği’ni kurabileceklerdir.

Türkmenistan, devlet noterlerine ek olarak lisanslı özel noterlerin faaliyet göstermesini sağlayan yeni ‘’Noterlikler ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu kabul etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov’un 20 Kasım’da imzaladığı Kanun, geçen hafta cuma günü Türkmenistan resmi basınında yayınlandı.

Türkmenistan Adalet Bakanlığı, noterlik faaliyetlerine izin verilmesinde yetkili organdır ve noterlik faaliyetlerini yürütme hakkı için Devlet Ruhsat Sicili tutar.

Özel noterler, Türkmenistan’da noterlik uygulamasının gelişimini teşvik etmenin yanı sıra üyelerinin hakları ve yasal çıkarlarının temsili ve korunması için Türkmenistan Noterler Birliği’ni kurabileceklerdir.

Kanun gereğince, yüksek hukuk eğitimi, hukuk alanında en az iki yıllık sürekli deneyim, altı aylık noterlik eğitimi ve noterlik sertifikası olan bir Türkmenistan vatandaşı özel noter olabilir. Özel bir noterin noterlik faaliyetinde bulunabilmesi için noterlik faaliyeti yürütme lisansına sahip olması gerekir.

Gerçekleştirilen noterlik işlemlerinin yasallığı ve noterlik idare kurallarına, lisanslama gerekliliklerine ve koşullarına uygunluğu Türkmenistan Adalet Bakanlığı’nın gözetiminde olacaktır.

Özel noter, Türkmenistan yasalarına göre, Türkmenistan bankalarında takas, mevduat ve diğer hesaplar açma, yardımcı ve işçi çalıştırma, gerekli çalışan sayısını belirleme, noterlik işlemlerinden elde edilen geliri elden çıkarma, mahkemelerde kendini temsil etme ve kanuna aykırı olmayan diğer işlemleri yapma hakkına sahiptir.

Kanun aynı zamanda Türkmenistan Adalet Bakanlığı’na bağlı Birleşik Noter Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasını da öngörüyor. Elektronik formdakiler dahil tamamlanmış noterlik işlemlerine ilişkin bilgiler Birleşik Noterlik Bilgi Sistemi’ne girilecektir.

Özel noterler sisteme bağlanmak ve yapılan noterlik işlemlerini sisteme kaydetmekle yükümlü olacaklardır.

Türkmenistan’ın yeni ‘’ Noterlikler ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecekt. Yeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 18 Ağustos 2015 tarihli Türkmenistan’ın ‘’Noterlikler ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu ve ilgili eklemeler ve değişiklikler geçersiz kabul edilecek, yürürlükten kaldırılıcaktır.

2022