Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi, önümüzdeki yılda yeni mühürleri devreye alacak

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi, önümüzdeki yılda yeni mühürleri devreye alacak
Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi 4 Kasım 1991'de kuruldu.

Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi'nden pazartesi günu yapılan açıkalamada, servisin 1 Ocak 2023 itibarı ile yeni mühür modelini devreye alacağı duyuruldu.

Bu kapsamda, diğer mühürlerle düzenlenen veya tasdik edilen gümrük belgeleri geçersiz sayılacak.

Yeni mühürlerin yürürlüğe girmesi, Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi Başkanı'nın 7 Aralık 2022 tarih ve 88 sayılı Kararı uyarınca gerçekleştirilmektedir.

4 Kasım 1991'de kurulan Türkmenistan Devlet Gümrük Servisi, Türkmenistan gümrük sisteminin faaliyetlerini düzenleme alanında devlet politikasını uygulayan, gümrük konularında Türkmenistan'ın uluslararası yükümlülüklerine uyumu sağlayan, ayrıca faaliyet alanına giren kaçakçılık ve diğer suçlarla birlikte idari suçlarla mücadele eden bir devlet yönetim organıdır.

2022