Türkmenistan Halk Meclisi’nin oluşturulması planlanıyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Halk Meclisi’nin oluşturulması planlanıyor
Türkmenistan Halk Meclisi’nin yetki alanına barış ve güvenlik konularının ele alınması dahil edilebilir.

Türkmenistan Milli Konsey Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ve Türkmenistan Milli Konsey Meclis Başkanı Gülşat Mämmedova, Toplantılar Merkezi’nde çarşamba günü düzenlenen Türkmenistan Milli Konsey Halk Meclisi ve Konsey Meclisi’nin ortak toplantısı sırasında, Türkmenistan Halk Meclisi’nin oluşturulması ile ilgili Türkmenistan Anayasası’nda değişiklikler ve ilaveler yapılmasına ilişkin tekliflerin hazırlanması ve genelleştirilmesi amacıyla ilgili Kararı imzaladılar.

Belgeye göre, Türkmenistan Milli Konsey Halk Meclisi’nin çalışmalarının durdurulması ve yasama yetkisini kullanan temsili organın Türkmenistan’ın tek meclisli Halk Meclisi’ne dönüştürülmesi önerisiyle Türkmenistan Devlet Başkanı'na başvurulmasına karar verildi.

Türkmenistan Milli Konsey Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, yeniden kurulacak Türkmenistan Halk Meclisi yapısında Türkmenistan Devlet Başkanı’nın, Konsey Meclisi Başkanı’nın, Yüksek Mahkeme Başkanı’nın, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri’nin, Milletvekillerinin, Bakanlar Kurulu Üyelerinin, İnsan Hakları Yetkili Temsilcisi’nin, Hukukçunun, Başsavcı’nın, Adalet Bakanı’nın, Vilayet, İlçe ve Şehir Belediye Başkanlarının, Vilayet, İlçe, Şehir Halk Meclisi Başkanlarının, ilçelerin idari merkezleri olan beldelerin başkanlarının, siyasi partilerin, mesleki birliklerin ve diğer kamu birliklerinin başkanlarının, vilayetlerin ve Aşkabat’ın Halk Meclisi tarafından önerilen sivillerin, ayrıca yaşulu (aksakal) temsilcilerinin yer almasının isabetli olacağını vurguladı.

Türkmenistan Halk Meclisi’nin yetki alanına;

1) Türkmenistan Anayasası’nın ve Anayasal kanunlarının kabulü, bunlarda değişiklik ve ilaveler yapılmasına ilişkin teklifleri incelemek ve onaylamak;

2) Türkmenistan iç ve dış politikasının ana yönlerini, ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma programlarını incelemek ve onaylamak;

3) Türkmenistan Devlet Başkanı'nın Yıllık Hitabı’nı dinlemek;

4) barış ve güvenlik konularını ele almak;

5) Türkmenistan yasalarının öngördüğü diğer yetkilerin kullanılması dahil edilebilir.

Türkmenistan Halk Konseyi'nin kurulması önerisine göre, Halk Meclisi’nin, yetkililerinin ve üyelerinin çalışmalarının örgütsel ve teknik desteği Halk Konseyi Divanı tarafından sağlanacak.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, çarşamba günü 21 Ocak 2023 tarihinde halk temsilcilerinin katılımıyla Türkmenistan Milli Konseyi meclislerinin ortak toplantısının Aşkabat’ta bulunan Toplantılar Merkezi’nde yapılmasına ilişkin Kararnameyi imzaladı.

2022