FAO, Türkmenistan Milli Orman Pogramı’nın uygulanmasına destek veriyor

BUSINESS TÜRKMENISTAN
FAO, Türkmenistan Milli Orman Pogramı’nın uygulanmasına destek veriyor
FAO ile GEF’in ortak projesi olan CALCILM-2 kapsamında Ocak 2023’de iki fidanlık (her biri 1 hektar) ve bir demonstrasyon alanı (yaklaşık 3 hektar) kuruldu.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) ortak projesinin uygulanması kapsamında, Ocak 2023’de Türkmenistan Milli Orman Programı’nda tanımlanan görevleri hayata geçirmek için Bäherden ve Daşoguz orman işletmelerinin üretim sahalarında, ayrıca S.A.Niyazov’un ismini taşıyan Türkmen Devlet Ziraat Üniversitesi’nin uygulamalı eğitim meydanında iki fidanlık (her biri 1 hektar) ve bir demonstrasyon alanı (yaklaşık 3 hektar) kuruldu.

FAO’dan perşembe günü yapılan basın açıklamasına göre, söz konusu çalışmalar FAO ile GEF’in ‘’Orta Asya ve Türkiye’nin Tuzlu ve Kurak Tarımsal Üretim Arazilerinde Entegre Doğal Kaynak Yönetimi-2’’ (CALCILM-2) başlıklı ortak projesi çerçevesinde tertip edildi.

Fidanlıklarda ve demonstrasyon alanında farklı türde meyve ağaçları, gölgeli ağaçlar, çalılar, yarı çalı ve çöl bitkileri yetiştirilecek. Demonstrasyon sahasında ikincil tuzluluğu azaltmak için çeşitli tarımsal iyileştirme önlemleri uygulanacak, tuzluluk ve kuraklığa dayanıklı mahsul yetiştirmeye yönelik modern yöntemler tanıtılacak.

Türkmenistan’ın çeşitli toprak ve iklim koşullarında bahçecilik alanlarının genişletilmesi amacıyla, Milli Orman Programı uygulama projesinin ana ortağı olan Türkmenistan Tarım ve Çevre Koruma Bakanlığı’na 25 bin adet meyve fidanı satın alındı. Fidanlar, ülkenin ormanlık alanlarının yanı sıra S.A.Niyazov’un adını taşıyan Türkmen Devlet Ziraat Üniversitesi’nin uygulamalı eğitim alanı kapsamında inşa edilen demonstrasyon alanında yetiştirilecek.

Özellikle tuza dayanıklı ve kuraklığa dayanıklı meyve bitkilerinin (ayva, iğde, hünnap) yanı sıra tuzluluğu azaltan ve toprağın verimliliğini arttıran diğer mahsul (aspir, kinoa, yonca, arpa vb.) fidanlarının yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Orman çiftliklerinde meyve fidanı dikiminin yaygınlaştırılması ve elma, armut, kiraz, üzüm, nar ve erik gibi doğal meyvelerin elde edilmesi, çiftliklere ek gelir sağlama ve yerel nüfus için ek istihdam yaratma fırsatı sağlayacaktır.

Bu çalışmalar, ikincil tuzlanmayı, rüzgar ve su erozyonlarını önlemeye ve önemli ölçüde azaltmaya, sulanan arazilerde mahsul verimini arttırmaya yardımcı olacaktır.

Mayıs 2018’de başlatılan ve 75 milyon ABD dolarının üzerinde bir bütçeye sahip beş yıllık CACILM-2 projesi, katılımcı ülkelerin hükümetleri tarafından finanse edilen en büyük doğal kaynak yönetimi girişimlerinden biridir.

2022