09.09.2020
09.10.2020

Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, deniz petrol yükleme iskelelerinin yeniden inşası için ihale ilan ediyor

Türkmenbaşı Uluslararası Deniz Limanı, Limanın Kenar terminalinin 1 ve 2 numaralı deniz petrol yükleme iskelelerinin yeniden inşası için ihale açtı.

Türkmenbaşı Uluslararası Limanı teknik geliştirme ve düzenleme departmanındaki ihaleye katılmak için başvuru aşağıdakiler size sunulur:

  • Katılımcının tam adı, yasal statüsü, kayıt ülkesi ve detayları ile ihaleye katılma isteği hakkında yazılı bir dilekçe;
  • "Malların temini, işlerin yapılması, devlet ihtiyaçları için hizmetlerin sunulmasına ilişkin ihaleler" Türkmenistan Kanunu hakkında bilgi edinme;
  • 1000 Türkmen Manatı tutarında faturaya göre özel (ihale) ücretinin tamamını ödemek;
  • teknik görev.

Teklifler, ilanın yayım tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde yerel saat 17.00'ye kadar kabul edilir.

Teklifli paketler, şartnamenin alındığı tarihten itibaren belirtilen adrese teslim edilmelidir.

Teklifler iki adet kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. İlk zarf, hizmetlerin ve işlerin teknik özelliklerini, ikincisi - önerilen hizmetlerin ve işlerin maliyetinin hesaplanması ve gerekçelendirilmesi ile ticari teklifleri içermelidir.

Bilgi için telefonlar: + 993243-4-91-68, + 993243-4-96-19 (faks).

E-posta adresi: denizport.teh@gmail.com;

Şagadam Caddesi 8, Türkmenbaşı şehri, Balkan vilayet, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022