01.01.1970
15.02.2024

Avrupa Birliği Türkmenistan Delegasyonu BT hizmetleri için ihale ilan ediyor

Avrupa Birliği Türkmenistan Delegasyonu, yerel BT hizmetlerinin sağlanması için planlanan bir ihale için başvuruları kabul ediyor

Prosedür: sözleşmeye dayalı

Tür: çerçeve sözleşme

Planlanan sözleşme başlangıcı: 01.03.2024.

Süre: 4 yıl

Maksimum bütçe: 15,000 - 60,000 Euro.

İlginizi şu adrese e-posta göndererek ifade edebilirsiniz: DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu.

Son başvuru tarihi: 15.02.2024

Ayrıntılı başvuru talimatları "EEAS ihalelerine nasıl başvurulur" web sayfasında yer almaktadır.

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022