26.02.2024
30.03.2024

Demiryolları A.Ş., yıkama ve buharlama kompleksi inşası için ihale ilan ediyor

Demiryolları Açık Anonim Şirketi, aşağıdaki partiler için DY/AGPJ-039 No.lu açık ihale ilan ediyor:

Parti No.1 - Ruhubelent istasyonu yakınında yıkama ve buharlama kompleksi inşası

Parti No.2 - Türkmenbaşı yük vagonu deposunun yıkama ve buharlama kompleksinin yeniden inşası.

İhale katılım koşulları:

  • başvuru sahibinin tam adı, yasal statüsü ve banka bilgilerinin yanı sıra adayın sicil ve düzenleyici belgeleri, vekaletname ve pasaportunun bir kopyasını içeren bir başvuruyu yazılı olarak sunun;
  • parti özelliklerini ve ilgili teknik gereksinimleri elde edin;
  • ihale belgelerinin bulunduğu zarf temin edilmeli
  • Her bir parti için 700 manat (KDV ücreti 91,30 manat) tutarında ücret ödenmelidir.

Para transferinin yapılacağı hesap yazılı bir başvuru yapıldığında temin edilecektir.

İhale tekliflerinin içinde bulunduğu zarflar Demiryolları açık anonim şirketinin hesabına para transferi yapıldıktan sonra incelenir.

Not: İhaleye sadece Türkmenistan'da ikamet edenler ve Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği üyeleri katılabilir.

İhale belgeleri iki ayrı zarf halinde (teknik ve ticari teklifler) belirtilen adreste Demiryolları anonym şirketi binasının 58 No’lu odasında (1.kat) 9.00 - 18.00 arasında kabul edilir.

İhaleye katılım teklifleri, ilanın yayım tarihinden itibaren 30 iş günü içinde kabul edilir.

İletişim telefonları:

+99312 38-32-70

+993 12 38-31-04

Faks:

+993 12 38-31-03

S.Türkmenbaşı Caddesi 7, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022