28.09.2021
12.10.2021

Türkmengaz Devlet Kurumu açık ihale ilan ediyor

İlgilenenlerin başvurusu (Danışmanlık Hizmetleri / Mali Denetim)

Ülke: Türkmenistan

Proje Adı: Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattının Türkmenistan kesiminin inşaati

Danışmanlık Hizmetleri: TAPI doğalgaz boru hattının Türkmenistan kesimi inşaatinin Mali Denetimi

Finansman numarası: TKM1007

Türkmengaz Devlet Kurumu, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattının inşası için İslam Kalkınma Bankası'ndan 350 milyon ABD doları tutarında fon aldı ve fonlarının bir kısmını danışmanlık denetim hizmetleri ödemelerine yönlendiriyor.

01.02.2019 tarihinde başlayan projenin tüm döneminin denetimi yapılmalıdır. Proje aşağıdaki koşulları içerir:

  • Parti 1 - 241 km uzunluğundaki doğalgaz boru hattının inşası için gerekli malların satın alınması (219.206.765,38 ABD Doları);
  • Danışmanlık hizmetleri (13.147.504,80 ABD doları);
  • Parti 2 - 241 km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için servis ekipmanı ve otomatik kontrol sistemi (SCADA) alımı. (113.348.128,00 ABD doları);

Ayrıca hizmetler çerçevesinde, projenin finansal tablosunun yapılması ve projenin uygulanması sırasında projenin finansal raporlarının Türkmenistan yasa ve yönetmeliklerine uygunluğu hakkında bir finansal rapor hazırlanması gerekmektedir.

Genişletilmiş teknik gereksinimler belirtilen adresten alınabilir.

Türkmengaz Devlet Kurumu, tüm yetkili danışmanlık şirketlerini danışmanlık hizmetleri vermeye davet etmektedir. İlgili taraflar, danışmanlık hizmetleri sağlamak için eksiksiz bilgi (broşürler, bu alandaki projelere ilişkin deneyim, genel çalışma ve kalifiye personel vb.) sağlamalıdırlar. Denetçi, kısa  uluslararası denetçi listesinden veya İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerin yerel yetkili denetim şirketlerinden seçilecektir.

Adaylarda aranan şartlar:

  •  İş deneyimi - bu alanda en az 5 yıl;
  •  İlgilenen denetçiler, mali denetim yürütme deneyimine, özellikle çok yönlü kalkınma bankaları veya herhangi bir uluslararası kuruluş tarafından finanse edilen en az bir proje için denetim raporları hazırlama deneyimine sahip olamalıdırlar.

1.23 ve 1.24. paragraflarda ana hatları verilen İslam Kalkınma Bankası Satış Tüzüğü, İslam Kalkınma Bankası'nın çıkar çatışması politikasını özetlemektedir. Adaylar, bankanın çıkar çatışması politikasına aşina olmalıdırlar.

Danışmanlar, becerilerini geliştirmek için diğer firmalarla birlikte çalışabilirler, ancak ister bir ortak girişim ister bir yan şirket olsun, işletmenin yasal biçimini açıkça belirtmelidirler. Eğer ortak girişim ise, ortak girişimin tüm paydaşları sözleşme ile birlikte eşit sorumluluğa sahiptirler.

Danışman, En Düşük Fiyat Seçimi (LCS) yöntemine göre seçilecektir.

İlgilenenler, mesai saatleri içinde 09:00-17:00 (yerel saat) arasında belirtilen adresten detaylı bilgi alabilirler.

İlgili taraflar, başvurularını yazılı olarak (kişisel, posta, faks veya e-posta yoluyla) 12 Ekim'e kadar sunmalıdırlar.

İletişim telefon numarası: +993 12 95-76-93

Faks: +993 12 95-76-93

E-posta: tapipmu@online.tm

Web sitesi: oilgas.gov.tm

Oğuzhan caddesi 189, Aşkabat, Türkmenistan,744028
Ayrıca bakınız