19.01.2022
28.01.2022

CNPC Türkmenistan şubesi kompresör bakımı ve teknik servis sağlanmasına ilişkin ihale ilan ediyor

CNPC Türkmenistan şubesi, ön yeterlilik seçimleri için Bagtıyarlık sözleşme bölgesinin Samandepe sahasında yer alan GDZ-1, GPZ-2 ve GPZ-2 tesislerindeki kompresörlerin bakımı ve onlara teknik servis sağlanmasına ilişikin CIT-20095-SR No.lu ihale ilan ediyor

İhale aşaması aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır:

Samandepe doğalgaz sahasında, GPZ-1 ve GPZ-2'de yer alan doğalgaz kompresörlerine ve rejenerasyon doğalgaz kompresörlerine teknik hizmet sağlanmalıdır. Üreticinin teknik el kitabında belirtilen şartlara uygun olarak, bu kompresörlerin yakın zamanda bakımlarının ve servislerinin yapılması, bu işlemlerin yapılabilmesi için sözleşmeye uygun olarak gerekli yedek parçalar satın alınmaladır.

İlgilenen şirketler aşağıdaki bilgi ve belgeleri İngilizce veya Rusça olarak hazırlayarak ihaleye katılabilirler:

  •  İhalenin adı ve sıra numarası belirtilerek ihaleye katılım başvurusu;
  •  Şirketin tam adı, tescil edildiği ülke, detaylar, telefon numaraları ve şirketin kuruluş belgeleri hakkında kısa bilgiler;
  •  Son 3 yıla ait mali durum ve denetim verileri;
  •  Son 3 yılda bu alanda iş deneyimi,

 Yerel şirketler Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği'nin tescil belgesinin bir nüshasını ibraz etmelidirler.

Başvurular, ihalenin duyurulduğu tarihten itibaren 10 iş günü içinde kabul edilir.

Başvurular belirtilen adrese kabul edilir veya e-posta adresine gönderilebilir (elektronik belgelerin boyutu 10MB'ı geçmemelidir).

Sorumlu Uzman: Narine Simonyan

E-posta:

Narine.Simonyan@cnpcag.com

İletişim telefon numarası:

+ 993-12-44-54-34

Faks:

+ 993-12-44-50-44

Bitarap Türkmenistan Caddesi 553/3, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022