18.11.2022
22.12.2022

Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası denetimin yapılmasına ilişkin uluslararası ihale ilan ediyor

Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası, 2022 yılı için uluslararası standartlara uygun olarak derlenen mali tabloların denetimine ilişkin uluslararası ihale ilan ediyor

İhale teklifleri, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü süresi içerisinde Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası binasında kabul edilecek.

İhalenin teknik gereksinimlerini Türkmenistan Devlet Dış Ekonomik İş Bankası İdari Binası veya e-posta aracılığı ile temin edilebilir.

İletişim telefon numarası:

+993 12 40-63-15

+993 12 40-64-41

Faks:

+993 12 48-05-20

E-posta:

tveb@online.tm

Garaşsyzlyk caddesi 32, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022