01.12.2022
25.12.2022

Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, kağıt ürünleri alımı için ihale ilan ediyor

Türkmenistan Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı,  aşağıdaki parti için ihale ilan ediyor

Parti No.1—Kağıt ürünlerinin satın alınması.

İhaleye katılmak isteyenler için şartlar:

  • katılımcı, katılımcının tam adını, yasal statüsünü, kayıtlı olduğu ülkeyi, banka bilgilerini gösteren yazılı bir başvuru sunmalıdır;
  • ihale kuralları ile ilgili bilgi edinmelidir;
  • teknik bir görevi teslim almalıdır;
  • İhaleye katılmak için 500 (beş yüz) ABD doları tutarında geri ödemesiz ödeme yapılması ve hesap numarası alınması gerekmektedir.

Teklifler ilgili mühür ile kapalı bir zarf içinde olmalıdır. Belge, başvurunun elektronik versiyonunu, sözleşmenin ana şartnamesini (Word formatında), teknik ve ekonomik şartnameyi (Excel formatında) içermelidir. Teklifler, para kaynaklarının hesaba aktarılmasından sonra değerlendirilecektir.

Teklifler 25 Aralık 2022 saat 18:00'e kadar kabul edilecektir.

İhale belgelerine aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

İletişim telefon numaraları:

+993 12 44-64-21

+993 12 44-64-16

Faks:

+993 12 44-65-08

E-posta adresi:

sowda.min.12@online.tm

Arçabil Caddesi, No.52, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022