03.02.2023
04.03.2023

Türkmen Hemrasy şirketi mali denetim yapılması için ihale ilan ediyor

Türkmen Hemrasy Kapalı Anonim Şirketi, 2023 yılında mali denetim yapılması için ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için yetki sertifikası olan deneyimli şirketler davet ediliyor.

İhaleye katılmakla ilgilenen taraflar, ihale ilanının duyurulduğu gün itibariyle 30 (otuz) takvim günü içerisinde ticari tekliflerini fiyatları da belirtmek suretiyle teslim edebilirler.

İletişim için telefon numaraları:

+993 12 92-18-31

+993 12 92-18-37

N. Pomma Caddesi No.4, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022