03.02.2023
04.03.2023

“Türkmen hemrasy” ÝGPJ audit barlagyny geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

“Türkmen hemrasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2023-nji ýylda audit barlagyny geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli ygtyýarnamasy bolan öňdebaryjy we tejribeli kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar, bildiriş çap edilen gününden başlap 30 (otuz) senenama gününiň dowamynda bäsleşik tekliplerini (täjirçilik - görkezilen bahalar bilen) tabşyryp bilerler.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 92-18-31

+993 12 92-18-37

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, N. Pomma köçesi,4
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022