02.03.2023
15.03.2023

PETRONAS Çarigali Türkmenistan şirketi ihale ilan ediyor

PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd, BPCD-A platformu için kuyu ağı güçlendirme projesinin uygulanmasına yönelik mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma hizmetlerinin sağlanması için PCT/TSS/2022/019 No.lu ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe / başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 14 tavkim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender.tkm8@petronas.com

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022