25.05.2023
10.06.2023

Türkmenistan Kültür Bakanlığı, kültürel ve sosyal tesislerin tadilatı için ihale ilan ediyor

Türkmenistan Kültür Bakanlığı, Bakanlığa bağlı kültürel ve sosyal tesislerde temel bakım çalışmalarının yapılmasına için yüklenicilerin seçimine ilişkin ihale ilan ediyor

Parti No.1 - Bagır Kültür Evi

Parti No.2 - B. Amanov'un adını taşıyan Türkmenistan Devlet Çocuk Kütüphanesi

Parti No.3 - Alp Arslan Milli Dram Tiyatrosu

Parti No.4 - Türkmen Devlet Kukla Tiyatrosu

Parti No.5 - Türkmenistan Devlet Kültür Merkezi Devlet Müzesi

Parti No.6 - Türkmenistan Devlet Kültür Merkezi Binaları (Mukamlar Sarayı, Devlet Kütüphanesi, İdare Binası)

Parti No.7 – Türkmenistan’ın Büyük Saparmurat Türkmenbaşı'nın adını taşıyan Güzel Sanatlar Müzesi.

Parti No.8 – A.S Puşkin'in adını taşıyan Devlet Rus Dram Tiyatrosu

Parti No.9 - Maya Kulyeva'nın adını taşıyan Türkmenistan Milli Konservatuarı'nda Daňatar Övezov'un adını taşıyan Türkmen Devlet Özel Müzik Okulu

Parti No.10 - Büyük Saparmat Türkmenbaşı'nın adını taşıyan Türkmenistan Ana Dram Tiyatrosu

Parti No.11 - Aşkabat Kültür Bakanlığı 4. çocuk sanat okulu

Parti No.12 - Gypjak Kültür Evi

Parti No.13 - Büyük Saparmurat Türkmenbaşı'nın adını taşıyan Kültür Sarayı

Parti No.14 - B.Kerbabaev'in adını taşıyan kütüphane

İhaleye katılmak için:

  • Başvuru sahipleri, tam adları ve kayıt belgeleri ile birlikte yazılı bir başvuru sunmalıdır;
  • İşletmenin malzeme ve teknik tedariği hakkında bilgi;
  • TSGB Kayıt Belgesi
  • Şirketin bu alandaki faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi.

İhale teklifleri, duyurunun yayımı tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içinde kabul edilir.

İletişim telefon numaraları:

+993 12 44-00-08

+993 12 44-00-32

Bitarap Türkmenistan Caddesi, 461, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022