03.06.2023
16.06.2023

Eni Türkmenistan Limited şirketi, petrol hattı için gerekli malzemelerin alımı için ihale ilan ediyor

Eni Türkmenistan Limited şirketi, Burun sahası ile Uzboy petrol terminaline aralığında 12 inçlik yeni ihraç petrol boru hattı için gerekli malzemelerin alımı için 10111366 No.lu ihale ilan ediyor

İlgili tüm şirketler, ihale katılımına yönelik resmi davet almak için sözleşme ve satın alma departmanına resmi başvurularını göndermelidirler.

Ihale 16 Haziran 2023, 17:00'a kadar devam edecek.

E-posta adersi:

Aleksey.Butenko@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022