03.06.2023
16.06.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy nebit geçiriji üçin materiallary satyn almak boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Burun meýdançasy bilen Uzboý nebit terminaly aralygyndaky täze 12 duýmlyk eksport nebit geçirijisi üçin gerekli materiallary satyn almak boýunça №10111366 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň iýun aýynyň 16-na, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Aleksey.Butenko@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022