26.01.2024
03.02.2024

Türkmenistan'daki Weatherford Oil Tule Middle East Ltd. şubesi, ofis alanı sağlama hizmeti için ihale ilan ediyor

Türkmenistan'daki Weatherford Oil Tule Middle East Ltd. şubesi, Aşkabat şehrinde kiralık ofis alanı sağlama hizmeti için bir ihale ilan ediyor

Tüm teknik gereksinimler için lütfen aşağıdaki e-posta adresine bir teklif gönderin. Tüm teklifler, bu duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 takvim günü içinde e-posta adresine gönderilmelidir.

E-posta adresi: Kz.Procurement@Weatherford.com

Tekliflerin alınması için son tarih: 03.02.2024.

Tekliflerin kabul edilmesi için son tarihten sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şirket, alınan tekliflerden herhangi birini veya hiçbirini kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Tüm ihale belgeleri hazırlanmalı, uygun kişi tarafından imzalanmalı, taranmalı ve ZIP formatında arşivlenmelidir (bkz. *).

Teklif belgeleri şunları içermelidir:

 1. Ticari teklif.
 2. Tek Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden (Tek Devlet Girişimciler Sicili) belge.
 3. Gerekli iş türünü gerçekleştirme iznini onaylayan lisansların, sertifikaların ve diğer belgelerin kopyaları.

Şirket, ek ve diğer belgeleri talep etme hakkını saklı tutar.

Şirket, ihale belgelerinde belirtilen tüm göstergeleri teyit etmek ve sözleşmeyi yerine getirme olasılığını belirlemek için isteklinin teknik denetimini yapma hakkını saklı tutar.

Seçim sürecinde tercih aşağıdaki yüklenicilere verilecektir:

 • En iyi fiyatı teklif eden;
 • Gerçekleştirilen iş (hizmetler) ile ilgili ödeme koşulu da dahil olmak üzere taslak sözleşmenin ifadesini tam olarak kabul eden;
 • Gerekli tüm ihale belgelerini sağlayacak olan;
 • İşleri gerçekleştirmek için gerekli lisanslara sahip olan kişiler.

Teklif sahibi şunu unutmamalıdır:

 • Gerekli sayıda belgenin eksikliği, sunulan tekliflerin değerlendirilmesinin reddedilmesi için gerekçe olabilir.
 • Şirket, bu işlemi sonuçlandırmak için bir teklifle başvuran karşı taraflarla bir sözleşme imzalamayı reddetmekten sorumlu değildir.
 • Şirket, tekliflerin kabul edilme süresini uzatma hakkını saklı tutar.
 • Şirket, başvuru sahipleriyle fiyat görüşmelerini yalnızca yüz yüze görüşme şeklinde sözleşme imzalama hakkına sahip bir kişiyle yürütür.
 • Şirket, telefon iletişimi kullanarak fiyat görüşmesi yapmaz. Yüz yüze görüşmelere katılmanın mümkün olmaması halinde, teklif sahibine nihai teklifini verme fırsatı tanınacaktır.

İhale teklifleri, bu ihalenin ilanının Neutral Turkmenistan (Tarafsız Türkmenistan) gazetesinde resmi olarak yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve yerel saatle en geç 16.00'ya kadar kabul edilecektir.

Ayrıca bakınız
2022