30.01.2024
05.02.2024

PETRONAS Charigali Türkmenistan şirketi, yemek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik ihale ilan ediyor

PETRONAS Charigali (Türkmenistan) Sdn Bhd şirketi, yemek hizmetlerinin sağlanması için PCT/TKA/ 2023/008No.lu ihaleye katılmaya davet ediyor

İhaleye katılmak için, ilgi şirketlerin aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

  • ihaleye katılım için dilekçe/başvuru (ihale numarası ve ismi gösterilmeli);
  • başvuru teslim hakkı için yetkili temsilciye vekaletname;
  • Türkmenistan'da kayıtlı şirketler için şirket tescil belgelerinin (varsa) kopyaları;

Başvurular, ilanın duyurulduğu tarihten itibaren 7 (ýedi) tavkim günü içinde belirtilen adreste mesai saatlerinde kabul edilir.

E-posta:

tender_secretarytkm4@petronas.com.my

Saparmurat Türkmenbaşi Caddesi 81, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022