12.02.2024
23.02.2024

Avrupa Birliği Türkmenistan Delegasyonu, basım ve yayın hizmetlerinin sağlanması için ihale ilan ediyor

Avrupa Birliği Türkmenistan Delegasyonu, basım ve yayın hizmetlerinin sağlanması için planlanan ihaleye katılmaya davet ediyor

24/P&I/YAYINLAR

Prosedür: anlaşmalı

Tür: çerçeve sözleşme

Planlanan sözleşme başlangıcı: 01/05/2024

Süre 4 yıl

Maksimum bütçe: 15 000 – 60 000 €.

İlginizi şu adrese e-posta göndererek ifade edebilirsiniz: DELEGATION-TURKMENISTAN-HOA@eeas.europa.eu

Son başvuru tarihi: 23.02.2024

Ayrıntılı başvuru talimatları "EEAS ihalelerine nasıl başvurulur" web sayfasında yer almaktadır.

Ayrıca bakınız
2022