14.02.2024
07.03.2024

Türkmenhimiýa Devlet Kurumu, fizibilite çalışmaların yapılmasına ilişkin ihalenin süresini uzatıyor

Türkmenhimiýa Devlet Kurumu ihale ekibi adına, Balkan vilayetinde (Tersakan, Däneata, Etrek, Aladag ve Çalja) yeni iyot-bromlu su yataklarının geliştirilmesi amacıyla fizibilite çalışmalarının yapılmasına ilişkin uluslararası ihalenin süresini uzatıyor

İhaleye katılma şartları:

  • başvuru sahibinin tam adını, yasal statüsünü, kayıt ülkesini, banka bilgilerini belirten yazılı bir başvuru sunulmalı;
  • ihaleye katılmak için K.D.V dahil 1.725 ABD doları veya bu miktarın Türkmenistan Merkez Bankası kuruna ugun eşdeğeri (Türkkmenistanlı katılımcılar için) ödenerek, ihale belgeleri temin edilmeli.

İhale tekliflerinin olduğu zarflar, para kaynakları ilgili hesaba transfer edildikten sonra değerlendirilecektir.

Teklifler, ilanın yayım tarihinden itibaren 20 (yirmi) iş günü içinde kabul edilir.

Bilgi için telefonlar:

(+99312) 39-01-62

(+99312) 39-01-58

Faks:

(+99312) 39-01-72

E-posta:

12.dep@turkmenhimiya.gov.tm

Arçabil Caddesi 132, Aşkabat, Türkmenistan
Ayrıca bakınız
2022