15.02.2024
20.03.2024

Türkmenawtoulaglary Ajansı, teker alımına ilişkin ihale ilan ediyor

Türkmenawtoulaglary Ajansı, kamyonlar için tekerlerinin satın alınması için ihale ilan ediyor

İhaleye katılmak isteyen ilgililer aşağıdaki koşulları yerine getirmelidirler:

  • katılımcının tam adını, yasal durumunu, kayıtlı olduğu ülkeyi ve ayrıntılarını içeren yazılı bir başvuru ibraz ediniz;
  • tarafların anlaşmasıyla bağlı olmayanlar için 700 (yedi yüz) manat veya 200 (iki yüz) ABD doları tutarında ihale ücreti ödeyiniz;
  • teknik özellikleri temin ediniz.

Yazılı başvuru yapılırken para transferinin yapılacağı hesap belirtilecektir.

İhale teklifleri kapalı zarflarda kabul edilir ve ihale ücretinin ödendiğine dair belgenin ibrazı üzerine değerlendirmeye alınır.

İhale teklifleri ilanın aşağıdaki adreste yayımlandığı tarihten itibaren 30 iş günü içinde kabul edilecektir.

Sorularınız için telefon numaraları:

+993 12 39-03-55

+993 12 39-03-40

+993 12 39-03-41

Arçabil Bulvarı No. 126, Aşkabat
Ayrıca bakınız
2022